Zpět
  • WORK START a. s.

    Hlavní město Praha
    agentura nemá vyplněn zápis chybí
    nemá vyplněn e-mail chybí
    nemá vyplněn telefon chybí
    Vyplnit zápis agentury
  • O agentuře

    Forma zprostředkování
    • Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
    • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
    Druhy prací
    Všechny druhy prací ve všech oborech
    Platnost
    31. 5. 2018 – neomezeně
  • O agentuře

    Forma zprostředkování
    • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
    Druhy prací
    Všechny druhy prací ve všech oborech
    Platnost
    31. 5. 2018 – 30. 5. 2021