zpět na články pro zaměstnavatele

Tréninky měkkých kompetencí a jejich financování ze strukturálních fondů

Pro zaměstnavatele

Ve dnech 23.–24. dubna proběhlo druhé setkání personalistů v Trojanovicích, které uspořádala společnost RPIC–ViP společně s dceřinou společností Specialist Service a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Semináře se zúčastnili zástupci firem GEOMETRA Opava, Nemocnice Třinec, Bang & Olufsen a dalších významných společností Moravskoslezského kraje. 

 Hlavním tématem workshopu byla možnost využití rozvoje měkkých dovedností k růstu a stabilitě pracovních týmů. Dále se účastníci seznámili s využitím kompetenčních modelů v klíčových oblastech personální práce jako je přijímání, rozvoj a hodnocení zaměstnanců nebo prosazování firemní kultury. Zazněly zde i informace o možnostech financování vzdělávacích projektů z evropských fondů. 

 Oldřicha Jarkuliše, ředitele Domova důchodců Krnov, nejvíce obohatila prezentace Jindřišky Karáskové, jednatelky firmy Specialist Service. „Naše firma má silnou skupinu pracovníků v přímé péči o klienty. Cítím, že doposud jsme nevěnovali výběru zaměstnanců náležitou pozornost. Váš seminář byl pro mě inspirací, kterým směrem bychom se měli při náboru zaměstnanců vydat. Do budoucna se tak zaměříme i na zjišťování měkkých dovednosti potencionálních uchazečů," řekl Oldřich Jarkuliš. 


 Natálie Davasová (Bang & Olufsen) uvedla, že její společnost se kompetenčním modelům věnuje systematicky a dlouhodobě za využití speciálního dánského softwaru a metodologie. Nicméně zaujaly ji konkrétní ukázky tréninků měkkých dovedností. "Systém tréninku čtrnácti klíčových kompetencí je zajímavý nejen svým interaktivním obsahem, ale rovněž tím, že je vhodný jak pro firemní vzdělávání, tak třeba pro sektor zdravotnictví nebo veřejné správy, kde je stejně tak zapotřebí jako v podnicích." 


 Největší ohlas u zástupců jednotlivých firem vzbudil "demotrénink" vybraných kompetencí, který si budou moci vyzkoušet i další zaměstnavatelé z MS kraje, a to už 29. – 30. května 2008 opět v Trojanovicích. Informace o připravovaném workshopu naleznete na www.specialist.cz.

Mgr. Jindřiška Karásková (Specialist Service, s.r.o.) | 12.06.2019