zpět na články pro zaměstnavatele

Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR

Pro zaměstnavatele

Každoročně otevíráme desetidenní vzdělávací program pro samostatné personalisty a všechny zájemce o moderní personální řízení. Program je realizován prezenční formou 5 x dva dny a zahrnuje ještě cca 20-40 hodin distanční formy - e-learningové podpory.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu –  systematický pohled: 

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 • personální vize a strategie
 • útvar HR jako partner pro Top management
 • role personalisty
 • plánování LZ
 • optimalizace organizační struktury
 • management změny, plán, proces změny, aktéři změny

2. Modul  - Procesy a činnosti HR a kompetence

 • personální procesy a činnosti - aktuální vymezení,
 • personalistika v systémech kvality,
 • kompetence, kompetenční modely,
 • popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců personální marketing

 • výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 • behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 • assessment/development centrum (AC/DC),
 • psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 • využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 • systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 • hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 • vedení lidí, leadership,
 • personální audit - metodika provedení, přínosy,
 • personální (HR) controlling, benchmarking,
 • SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 • analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 • rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 • metody a formy vzdělávání,
 • programy adaptace, kariérní plán,
 • hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 • podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 • firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 • aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Více informací o vzdělávacím programu najdete na www.akademie-hr.cz

ing. Vladimír Pozdníček (PROFI-MEN, s.r.o. - personálně poradenská a vzdělávací společnost) | 12.06.2019