zpět na články pro zaměstnavatele

Vzdělávací programy pro HR specialisty

Pro zaměstnavatele

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců- (kód  62-014-R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - (kód  62-013-R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců - (kód  62-012 -R)

Všechny tři programy (profesní kvalifikace, dle NSK) jsou v rozsahu 6 x 2 dny (vždy jeden dvouden v měsíci) také jako komplexní příprava na zkoušku u autorizované osoby(poslední dvouden je opakování a zkouška).

Programy jsou zaměřeny převážně na praktickou práci a praktické zvládnutí tématiky pro zavedení do praxe a zvládnutí témat zážitkovou formou.


Stali jsme se autorizovanou osobou pro složení zkoušek dle hodnotícího standardu NSK, pro všechny tři níže uvedené kvalifikace.

(kód: 62-014-R, dle NSK)   (kód: 62-013-R, dle NSK)    (kód: 62-012-R, dle NSK)


více informací o Národní soustavě kvalifikací najdete na www.narodnikvalifikace.cz


Tyto programy realizujeme jedenkrát v roce.

ing. Vladimír Pozdníček (PROFI-MEN, s.r.o. - personálně poradenská a vzdělávací společnost) | 12.06.2019