zpět na články pro uchazeče o práci

JAK POZNÁTE SPOLEHLIVOU PERSONÁLNÍ AGENTURU

Pro uchazeče o práci

V poslední době vzrostl v České republice počet nepoctivých personálních agentur, které díky svému nekalému jednání kazí jméno a práci certifikovaným personálním agenturám. Naše společnost JOB LEADER CZECH s.r.o. působí na trhu práce 10let a díky těmto ‘‘agenturám‘‘ cítíme mezi lidmi v Karlovarském regionu nedůvěru vůči všem poskytovatelům personálních služeb.

 

A jak to tedy u nás funguje?

Naše personální agentura (PA) je prostředníkem mezi zaměstnavatelem, který nabízí volná pracovní místa, a potenciálními zaměstnanci, kteří mají o aktuální pracovní nabídky zájem. Předmětem činnosti JOB LEADER CZECH s.r.o.  je komplexní zajištění náboru zaměstnance. Od jeho vyhledání, kontaktování, vyhodnocení schopností a předpokladů pro výkon dané práce, doporučení až po koordinaci celého výběrového řízení, s cílem zprostředkovat vhodného pracovníka firmě. Obecně se dá říci, že provádíme první kolo výběrového řízení pro naše klienty.

 

Co nabízí certifikovaná agentura?

Protože jsme certifikovaná personální agentura, nabízíme více, tzv. přidanou hodnotu. Svým klientům nabízíme dlouhodobé a důvěrné partnerství, nikoliv jen rychlý byznys. Nechováme se k uchazečům jako ke zboží, ale jako k zákazníkovi. Snažíme se ho nasměrovat a pomoci mu při hledání vhodného uplatnění na pracovním trhu.

 

Důležité vědět!

Další formou jak využít služeb PA je stát se agenturním zaměstnancem. U nás agenturní pracovník pracuje vždy za stejných pracovních podmínek, jako kmenový zaměstnanec. Ze zákona je naše povinnost, dodržet srovnatelné podmínky. Toto platí pro všechny agentury bez výjimky. Mezi lidmi také panuje mýtus, že si PA strhává peníze ze mzdy zaměstnance. Toto musíme zásadně vyvrátit, v žádném případě nikdy nestrháváme peníze za pracovní poměr. Striktně se řídíme platnými zákony ČR, které jasně stanovují pravidla a jasně toto definují.

Za agenturní zaměstnance jsou hrazeny veškeré odvody na zdravotní a sociální pojištění včetně zálohy na daň z příjmu.


 

Ještě se ptáte v čem tedy spočívají výhody využití služeb personální agentury?

Výhoda především spočívá v servisu navíc. Jak už bylo výše zmíněno, poskytujeme to co většina zaměstnavatelů nenabízí. Poradenství, osobní péči a rozmanitou nabídku vhodných příležitostí pro Vaše uplatnění. V případě potřeby jsme schopni zajistit dopravu do zaměstnání a také ubytování, což rozšiřuje možnosti získat zaměstnání i lidem z jiných regionů. Agenturní zaměstnanci mají k dispozici koordinátora, který nabízí podporu a pomoc při jejich zaměstnání, pravidelně dochází na pracoviště a řeší možné dotazy či problémy.

Michal Havelka - Praha, Středočeský kraj, Pardubic (JOB LEADER EUROPE s.r.o.) | 12.06.2019