zpět na články pro zaměstnavatele

Ukrajina: Možnost žádat o zaměstnanecké karty od ledna 2024

Pro zaměstnavatele

V polovině prosince schválila vláda možnost, aby od ledna 2024 mohli občané Ukrajiny podat žádost o zaměstnanecké karty v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec (výhradně do kmene, nemohou být agenturními pracovníky). Tato možnost se týká jen Ukrajinců, kteří splňují jedno z těchto tří kritérií:

• Žijí na Ukrajině a mohou legálně vycestovat z Ukrajiny,
• Jsou držiteli dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU a nebo o tuto ochranu požádali,
• Pobývají v jiném státě na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Občané Ukrajiny, kteří mají českou dočasnou ochranu nebo vízum za účelem strpění, o zaměstnanecké karty žádat nemohou.

O zařazení do programu se žádá klasicky přes garanty (Hospodářská komora, Svaz průmyslu, CzechInvest, ...) a žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na českém konzulátu ve Lvově.

Ukrajinci, kteří nežijí na Ukrajině, mohou požádat o to, aby žádost o zaměstnaneckou kartu mohli podat bez osobní přítomnosti (tzn. poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím zmocněného zástupce). Za upuštění od osobní přítomnosti při podání žádosti vybírá konzulát správní poplatek ve výši 2 500 Kč. Žádost o zařazení do programu lze podat až poté, co má žadatel z Ukrajiny připraveny všechny potřebné doklady (dokládá se čestným prohlášením zaměstnavatele).

Doklady nutné pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu 

Zařazení zaměstnavatele do programu (bezdlužnost, čestné prohlášení, nahlášené volné pracovní místo). Od ledna se zvyšuje minimální mzda na částku 18 900 Kč a zvyšuje se tedy i 1,2 násobek zaručené mzdy pro zařazení do programu (na 22 680 Kč pro 1. skupinu prací),

  • Pracovní smlouva / budoucí pracovní smlouva,
  • Potvrzení o ubytování,
  • Výpis z rejstříku trestů z Ukrajiny (plná verze) + výpis z rejstříku trestů ze zemí, kde žadatel v posledních 3 letech pobýval více než 6 měsíců. Musí být úředně přeloženy do češtiny.
  • Kopie všech stran pasu (originál pasu bude předložen na OAMP před pořízením biometrie). Pas musí být platný, ne starší 10 let a musí obsahovat nejméně 2 volné stránky,
  • 2 fotografie pasového formátu,
  • Případně doklad prokazující odbornou kvalifikaci,
  • Správní poplatek 5 000 Kč,
  • Kopie ukrajinského vnitřního pasu nebo kopie ukrajinské ID kartičky + potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině.

Poplatky je možné zaplatit na dálku prostřednictvím platebního odkazu, který konzulát zašle žadateli e-mailem, nebo prostřednictvím zmocněné osoby na zastupitelském úřadu.

Po schválení zaměstnanecké karty (zákonná lhůta je 60-90 dní) je možné převzít vízum D/VR na konzulátu ve Lvově nebo převzít přímo zaměstnaneckou kartu na pracovišti OAMP (v tuto chvíli nevíme, jaká bude praxe: zda budou moci začít pracovat až po převzetí karty, tedy až po biometrii, nebo jestli jim MV ČR nejdřív vydá rozhodnutí o schválení karty).

Detailnější informace nejen o postupu vyřizování ZK pro Ukrajince si můžete projít na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

HOFMANN WIZARD s.r.o. (HOFMANN WIZARD s.r.o.) | 10.01.2024