Články

Pro uchazeče o práci | Pro zaměstnavatele | Pro personální agentury

Nalezeno 21 záznamů

TAKE OVER v podání ProJob!

Take over jako ideální řešení nejen dnešní doby Se službou Take over se v dnešní době setkáváme čím dál častěji, nicméně je tato služba stále velkou neznámou, a to hlavně pro menší zaměstnavatele, tak si tuto službu trochu představme. Co je Take over a komu může pomo...

Pro zaměstnavatele | David Patočka | 22.09.2020

Nábor jinak.

Nabíráte bytosti, se kterými se bez tlumočníka nedomluvíte? Když chcete mít lidi, musíte být jiní. Oslovte svou cílovku a dejte jim, co ocení.

Pro zaměstnavatele | Roman Bašta | 16.10.2019

Co dělat, když vás korporát semele?

„Beru solidní peníze, ale už tam nejsem rád.“ Nejčastější věta, kterou slýchám od lidí hledajících cestu do nového a nezkaženého projektu. Aspoň do doby, než zestárne a nepodaří se ho zkazit taky. Třicátníci ve stavu čtyřicátníků, čtyřicátníci ve stavu padesátníků a padesátníci ve stavu šedesátní...

Pro zaměstnavatele | Roman Bašta | 16.10.2019

20 let ještě jednou

Jak by se vám líbilo žít 20 let ještě jednou? Jak by se vám líbilo vrátit se v čase PŘED začátek svých zdravotních potíží a PŘED své "léky"? Vědět víc?

Pro zaměstnavatele | Roman Bašta | 16.10.2019

V agentuře Komfort najdete nejen práci, ale třeba i životní restart

Ostravskou Stodolní ulici, kdysi fenomén nejen za hranicemi města, ale i v sousedních zemích, stále navštěvují milovníci zábavy, klubového života, diskoték a žije to v ní především ve večerních a nočních hodinách. Uprostřed Stodolní je však budova, kam lidé za zábavou nejdou. Je zde totiž sídlo pra...

Pro uchazeče o práci | Bc. Marcela Kubicová | 12.06.2019

JAK POZNÁTE SPOLEHLIVOU PERSONÁLNÍ AGENTURU

V poslední době vzrostl v České republice počet nepoctivých personálních agentur, které díky svému nekalému jednání kazí jméno a práci certifikovaným personálním agenturám. Naše společnost JOB LEADER CZECH s.r.o. působí na trhu práce 10let a díky těmto ‘‘agenturám‘‘ cítíme mezi lidmi v Karlovarském...

Pro uchazeče o práci | Michal Havelka - Praha, Středočeský kraj, Pardubic | 12.06.2019

Zelenou má nyní 360° zpětná vazba

Po mnoha letech, kdy se rozvoj realizoval nejprve intuitivně a pro všechny, měla velký rozmach development centra, která se snažila najít potenciál a dát prostor novým dovednostem. V posledních dvou, třech letech jsme zaznamenali v naší společnosti ACE Consulting velký zájem právě o 360 zpětnou vaz...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

AGENTURA PRÁCE VĚNOVALA OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ SPONZORSKÝ DAR V HODNOTĚ 130 TISÍC

„Ohlédnutí za minulým rokem je pro nás velmi hezké a hodnotné z několika důvodů, znovu se nám podařilo upevnit svou pozici v poskytování dlouhodobě kvalitních personálních služeb i v tomto regionu a také jsme měli možnost předat hodnotný dar občanskému sdružení JOKER“. Uvedl Michal Havelka, marketi...

Pro uchazeče o práci | Michal Havelka - Praha, Středočeský kraj, Pardubic | 12.06.2019

Kde a jak začít s rozvojem zaměstnanců: DC nebo 360?

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy není nutné již zdůrazňovat. Stále slouží jako výrazný nástroj pro zjištění potenciálu a možností rozvoje. V poslední době jsme ale zaznamenali silný rozvoj 360° zpětné vazby jako velmi důležitého ...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Psychologické testování v personalistice milované i zatracované

V rámci Evropy existují přísné normy pro využívání psychologických testů pro potřeby personální práce, v ČR bohužel neexistuje zatím psychologická komora, a tak někdy je doopravdy těžké zjistit, kdo umí používat psychologické testy, a kdo ne, které testy jsou kvalitní a kt...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Vzdělávací programy pro HR specialisty

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - (kód 62-014-R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - (kód 62-013-R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců - (kód 62-012 -R) Všechny tři programy (profesní kvalifikace, dle NSK) jsou v rozsahu 6 x 2 dny (vždy jeden d...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Mají personalisté čas a prostor vzdělávat také sami sebe?

V poslední době se začíná výrazně měnit role HR útvaru a to směrem k roli strategické . Toto konstatování se však týká zatím jen malého procenta českých společností a firem. Tento vývoj souvisí s příchodem tvrdých konkurenčních podmínek i v českém prostředí. Poněkud lépe jsou na tom závody a fili...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Proč registrovat svou personální agenturu?

Personální agentury.cz je jediný server orientující se čistě na personální agentury na českém trhu práce. Na jednom místě shromažďuje informace o personálních agenturách a umožňuje zaměstnavatelům oslovit je s případnou poptávkou po zaměstnancích. Připravili jsme pro Vás kompletní informace o f...

Pro personální agentury | Ing. Robin Bařák | 12.06.2019

Kompetentní zaměstnanec - umí, chce, může?

V posledních letech začínáme hodně pracovat s kompetencemi a kompetenčními modely. Kompetentních zaměstnanců začíná být v některých profesích velký nedostatek a trh práce a školy nám jich také dostatek nenabízí. Jak tedy získat, mít a neztratit kompetentní zaměstnance? Tuto otázku řešíme jako per...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Jaké jsou současné trendy ve vzdělávání personalistů, HR manažerů a specialistů?

Tuto otázku si já osobně kladu již řadu let a určitě nejsem sám. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Pro správnou odpověď však existuje řada faktorů ovlivňujících možnosti rozvoje personalistů a HR specialistů. Prvním faktorem je vnímání role HR ze strany vedení či majitelů firmy, společn...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Bizoni, jejich hradby a změny v Development centrech

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy už není nutné zdůrazňovat. Ale jeho záměry, využití, a tím i náplň se v průběhu posledních pěti let s akcentem i na krizi mění. 1. V prvopočátcích bylo hlavně nástrojem pro sebepoznání , zaměst...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Dlouhodobě nezaměstnaní: příběhy za statistikami

Dlouhodobá nezaměstnanost je předmětem zkoumání ministerských úředníků, statistiků, sociologů, teoretiků sociální práce a řady dalších společenskovědních profesí. Nahlíženo touto optikou se ale lehce může stát, že pro les nevidíme stromy – jednotlivé lidské osudy dlouhodobě nezaměstnaných lidí a ob...

Pro uchazeče o práci | Kontakt pro uchazeče - Centrála Ostrava | 12.06.2019

Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR

Každoročně otevíráme desetidenní vzdělávací program pro samostatné personalisty a všechny zájemce o moderní personální řízení. Program je realizován prezenční formou 5 x dva dny a zahrnuje ještě cca 20-40 hodin distanční formy - e-learningové podpory. Základní struktura bloků - témat vzdělávacího ...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Personální audit – snižování počtu zaměstnanců, nebo nástroj velmi dobré zpětné vazby?

Tento často medializovaný pojem je bohužel již dost zprofanován ve smyslu spojování se snižováním počtu zaměstnanců a propouštěním. U zaměstnanců to vždy vyvolává existenční obavy a negativní atmosféru, když se v organizaci objeví auditoři. Měl by to však být nástroj pro další zkvalitňování a rozvo...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Co očekává zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání

Motivační dopis a životopis jsou klíčovými způsoby sebeprezentace a spolurozhodují o dalším průběhu výběrového řízení. Obecne vyžadují pečlivé textové i grafické zpracování, logickou návaznost a bezchybný jazykový projev. Motivační alias průvodní dopis vysvětluje Váš bližší zájem o danou pozici...

Pro uchazeče o práci | PhDr. Daniela Čajánková | 12.06.2019