Články pro uchazeče o práci

Pro uchazeče o práci | Pro zaměstnavatele | Pro personální agentury

Nalezeno 6 záznamů

V agentuře Komfort najdete nejen práci, ale třeba i životní restart

Ostravskou Stodolní ulici, kdysi fenomén nejen za hranicemi města, ale i v sousedních zemích, stále navštěvují milovníci zábavy, klubového života, diskoték a žije to v ní především ve večerních a nočních hodinách. Uprostřed Stodolní je však budova, kam lidé za zábavou nejdou. Je zde totiž sídlo pra...

Pro uchazeče o práci | Bc. Marcela Kubicová | 12.06.2019

JAK POZNÁTE SPOLEHLIVOU PERSONÁLNÍ AGENTURU

V poslední době vzrostl v České republice počet nepoctivých personálních agentur, které díky svému nekalému jednání kazí jméno a práci certifikovaným personálním agenturám. Naše společnost JOB LEADER CZECH s.r.o. působí na trhu práce 10let a díky těmto ‘‘agenturám‘‘ cítíme mezi lidmi v Karlovarském...

Pro uchazeče o práci | Michal Havelka - Praha, Středočeský kraj, Pardubic | 12.06.2019

AGENTURA PRÁCE VĚNOVALA OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ SPONZORSKÝ DAR V HODNOTĚ 130 TISÍC

„Ohlédnutí za minulým rokem je pro nás velmi hezké a hodnotné z několika důvodů, znovu se nám podařilo upevnit svou pozici v poskytování dlouhodobě kvalitních personálních služeb i v tomto regionu a také jsme měli možnost předat hodnotný dar občanskému sdružení JOKER“. Uvedl Michal Havelka, marketi...

Pro uchazeče o práci | Michal Havelka - Praha, Středočeský kraj, Pardubic | 12.06.2019

Dlouhodobě nezaměstnaní: příběhy za statistikami

Dlouhodobá nezaměstnanost je předmětem zkoumání ministerských úředníků, statistiků, sociologů, teoretiků sociální práce a řady dalších společenskovědních profesí. Nahlíženo touto optikou se ale lehce může stát, že pro les nevidíme stromy – jednotlivé lidské osudy dlouhodobě nezaměstnaných lidí a ob...

Pro uchazeče o práci | Kontakt pro uchazeče - Centrála Ostrava | 12.06.2019

Co očekává zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání

Motivační dopis a životopis jsou klíčovými způsoby sebeprezentace a spolurozhodují o dalším průběhu výběrového řízení. Obecne vyžadují pečlivé textové i grafické zpracování, logickou návaznost a bezchybný jazykový projev. Motivační alias průvodní dopis vysvětluje Váš bližší zájem o danou pozici...

Pro uchazeče o práci | PhDr. Daniela Čajánková | 12.06.2019

Absolventi na trhu práce

Úspešnost absolventu pri prvním hledání práce je znacne individuální. Ackoliv lze vývoj trhu do jisté míry predpovedet, uplatnitelnost absolventu závisí na celém komplexu – typ pozice, kvalifikace, osobnostní vlastnosti. Z financního hlediska muže pro firmu absolvent predstavovat znacnou úspo...

Pro uchazeče o práci | PhDr. Daniela Čajánková | 12.06.2019