zpět na články pro uchazeče o práci

Dlouhodobě nezaměstnaní: příběhy za statistikami

Pro uchazeče o práci

Dlouhodobá nezaměstnanost je předmětem zkoumání ministerských úředníků, statistiků, sociologů, teoretiků sociální práce a řady dalších společenskovědních profesí. Nahlíženo touto optikou se ale lehce může stát, že pro les nevidíme stromy – jednotlivé lidské osudy dlouhodobě nezaměstnaných lidí a obraz jejich psychiky. A racionální číslo v excelové tabulce nikdy nezachytí příběhy „chronicky neúspěšných“ uchazečů o práci.

Nebudeme přehánět příliš, když postulujeme, že podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti je významný indikátor nejen národní ekonomiky, ale i celkového klimatu ve společnosti. Proto je potřeba se dlouhodobě nezaměstnaným věnovat a pracovat s nimi.


Bez zpětné vazby

Tato práce spočívá především ve zvýšení sebevědomí a motivovanosti dlouhodobě nezaměstnaných. Jejich společným charakteristickým znakem totiž bývá pasivita, introvertnost, nedostatek ambicí, zdrženlivost a uzavřenost, a to jak u mužů, tak u žen. Tato pasivita přitom postupně narůstá. Délka nezaměstnanosti je jednou z hlavních proměnných, která ovlivňuje psychiku nezaměstnaného. Čím delší nezaměstnanost, tím hůře je narušená psychická rovnováha člověka. Přitom o dlouhodobé nezaměstnanosti hovoříme, pokud je člověk bez práce šest měsíců a déle. 


První týdny bez práce nepociťuje nezaměstnaný důsledky nezaměstnanosti, stále žije v naději, že rychle nalezne novou práci. Tato situace se ale mění s každým dalším dnem, který stráví doma. Velký vliv na to mají závazky nezaměstnaného (nájemné, hypotéka, splátky, úroky a další). Tlak se zvyšuje s každým dalším neúspěšným výběrovým řízením. Nezaměstnaní se navíc pravidelně setkávají se skutečností, že na zaslaný životopis nikdo z personalistů nereaguje. Chybějící reakce na zaslaný životopis a motivační dopis postihuje podle mých pozorování nadpoloviční většinu uchazečů o zaměstnání.

Druhou situací, se kterou se nezaměstnaní setkávají a která má vliv na jejich psychiku, je neposkytnutí zpětné vazby z pohovoru. Kandidát se nedozví, co dělá špatně, na čem by měl zapracovat, kde se může zlepšit. V českém prostředí je chybějící zpětná vazba na výkon uchazeče ve výběrovém řízení velmi rozšířená, uchazeči ji často vůbec nepožadují. Je zde zažitá představa, že je neslušné, aby se odmítnutý uchazeč dotazoval na důvody odmítnutí. A to je samozřejmě špatně – neúspěšní kandidáti kvůli tomu selhávají v dalších a dalších pohovorech, protože v nevědomosti opakují stále stejnou chybu.


Nevyšilujte!

Důležitou roli hraje samozřejmě i prostředí, v němž se dlouhodobě nezaměstnaný pohybuje. Jeho psychiku ovlivňuje rodinná situace. V případě, že najde podporu rodiny, dostává se ze situace lépe a mnohdy také rychleji. Pokud ale od svých příbuzných začne slýchat demotivační věty narážející na to, že je dlouho bez zaměstnání a není schopný si práci najít, má to na jeho psychiku silně negativní vliv.

Na získání zaměstnání neexistuje univerzální recept, přesto mohu uvést několik doporučení a praktických tipů. Důležité je, aby se uchazeč o práci přehnaně nestresoval a neměl shánění práce jako jedinou činnost. Klíčové je aktivní hledání místa, dobře sestavený životopis, schopnost se na osobním pohovoru odprezentovat. K tomu potřebujete znát své přednosti, ale i své nedostatky, abyste mohli pracovat na jejich odstranění. Pro psychiku je také velice blahodárné představit si, jak si za rok budete ve výborné práci říkat: „Proč jsem tehdy tak vyšiloval?“ Pamatujte na to, že 80 % aktivních uchazečů najde slušnou práci do 9 měsíců.


Mgr. Martin Malo | Chief Sales Officer CZ&SK 

Trenkwalder, a.s.


 

Kontakt pro uchazeče - Centrála Ostrava (Trenkwalder, a.s.) | 12.06.2019