Články pro zaměstnavatele

Pro uchazeče o práci | Pro zaměstnavatele | Pro personální agentury

Nalezeno 12 záznamů

Zelenou má nyní 360° zpětná vazba

Po mnoha letech, kdy se rozvoj realizoval nejprve intuitivně a pro všechny, měla velký rozmach development centra, která se snažila najít potenciál a dát prostor novým dovednostem. V posledních dvou, třech letech jsme zaznamenali v naší společnosti ACE Consulting velký zájem právě o 360 zpětnou vaz...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Kde a jak začít s rozvojem zaměstnanců: DC nebo 360?

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy není nutné již zdůrazňovat. Stále slouží jako výrazný nástroj pro zjištění potenciálu a možností rozvoje. V poslední době jsme ale zaznamenali silný rozvoj 360° zpětné vazby jako velmi důležitého ...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Psychologické testování v personalistice milované i zatracované

V rámci Evropy existují přísné normy pro využívání psychologických testů pro potřeby personální práce, v ČR bohužel neexistuje zatím psychologická komora, a tak někdy je doopravdy těžké zjistit, kdo umí používat psychologické testy, a kdo ne, které testy jsou kvalitní a kt...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Vzdělávací programy pro HR specialisty

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - (kód 62-014-R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - (kód 62-013-R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců - (kód 62-012 -R) Všechny tři programy (profesní kvalifikace, dle NSK) jsou v rozsahu 6 x 2 dny (vždy jeden d...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Mají personalisté čas a prostor vzdělávat také sami sebe?

V poslední době se začíná výrazně měnit role HR útvaru a to směrem k roli strategické . Toto konstatování se však týká zatím jen malého procenta českých společností a firem. Tento vývoj souvisí s příchodem tvrdých konkurenčních podmínek i v českém prostředí. Poněkud lépe jsou na tom závody a fili...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Kompetentní zaměstnanec - umí, chce, může?

V posledních letech začínáme hodně pracovat s kompetencemi a kompetenčními modely. Kompetentních zaměstnanců začíná být v některých profesích velký nedostatek a trh práce a školy nám jich také dostatek nenabízí. Jak tedy získat, mít a neztratit kompetentní zaměstnance? Tuto otázku řešíme jako per...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Jaké jsou současné trendy ve vzdělávání personalistů, HR manažerů a specialistů?

Tuto otázku si já osobně kladu již řadu let a určitě nejsem sám. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Pro správnou odpověď však existuje řada faktorů ovlivňujících možnosti rozvoje personalistů a HR specialistů. Prvním faktorem je vnímání role HR ze strany vedení či majitelů firmy, společn...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Bizoni, jejich hradby a změny v Development centrech

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy už není nutné zdůrazňovat. Ale jeho záměry, využití, a tím i náplň se v průběhu posledních pěti let s akcentem i na krizi mění. 1. V prvopočátcích bylo hlavně nástrojem pro sebepoznání , zaměst...

Pro zaměstnavatele | PhDr. Nada Štullerová | 12.06.2019

Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR

Každoročně otevíráme desetidenní vzdělávací program pro samostatné personalisty a všechny zájemce o moderní personální řízení. Program je realizován prezenční formou 5 x dva dny a zahrnuje ještě cca 20-40 hodin distanční formy - e-learningové podpory. Základní struktura bloků - témat vzdělávacího ...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Personální audit – snižování počtu zaměstnanců, nebo nástroj velmi dobré zpětné vazby?

Tento často medializovaný pojem je bohužel již dost zprofanován ve smyslu spojování se snižováním počtu zaměstnanců a propouštěním. U zaměstnanců to vždy vyvolává existenční obavy a negativní atmosféru, když se v organizaci objeví auditoři. Měl by to však být nástroj pro další zkvalitňování a rozvo...

Pro zaměstnavatele | ing. Vladimír Pozdníček | 12.06.2019

Kompetence pro trh práce

Zaměstnavatelé hledají nové pracovníky především podle vzdělání, profesní výbavy, případně dávají přednost některým osobnostním rysům uchazeče. Existuje však efektivnější způsob – výběr podle kompetenčních modelů. Mezi úspěchem firem a jejich „kapitálem“ v podobě zaměstnanců existuje přímá úměra. ...

Pro zaměstnavatele | Mgr. Jindřiška Karásková | 12.06.2019

Tréninky měkkých kompetencí a jejich financování ze strukturálních fondů

Ve dnech 23.–24. dubna proběhlo druhé setkání personalistů v Trojanovicích, které uspořádala společnost RPIC–ViP společně s dceřinou společností Specialist Service a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Semináře se zúčastnili zástupci firem GEOMETRA Opava, Nemocnice Třinec, Bang &...

Pro zaměstnavatele | Mgr. Jindřiška Karásková | 12.06.2019