zpět na články pro uchazeče o práci

PŘEDSTAVUJEME POZICE V LOGISTICE A DOPRAVĚ - DISPONENT NÁMOŘNÍCH A LETECKÝCH PŘEPRAV

Pro uchazeče o práci

DISPONENT LETECKÝCH/NÁMOŘNÍCH PŘEPRAV


Co budete jako disponent mít na starosti?


·         Budete odpovědní za import/export zásilek leteckou či námořní cestou pro portfolio zákazníků

·         Ve spolupráci s týmem budete zajišťovat, že všechny zásilky jsou řešeny včas a s ohledem na potřeby zákazníka

·         Budete mít dále na starosti nejen koordinaci a organizaci samotných přeprav, ale také zajištění veškeré dokumentace jako jsou celní doklady, Airway Bills, nákladní listy, vyjednání nákupních cen a vystavování faktur.

·         V neposlední řadě budete mít na starosti tvoření cenových nabídek (může se lišit společnost od společnosti).

Ve velkých přepravních společnost bývá práce disponenta více segmentovaná, a tak se disponenti dělí na ty, kteří zpracovávají jenom importní či jenom exportní zásilky. V námořní přepravě se práce disponentů dále může dělit na dle oddělení FCL (full container load) a LCL (less than container load).

Výhody: zajímavá práce, která denně přináší různorodé situace – nebudete se nudit 

Jiné pojmenování pozice: Ocean/ Air freight forwarder, Zasílatel námořních přeprav, Zasílatel leteckých přeprav, Ocean / Air freight agent, Forwarding representative, Specialista námořní přepravy, Specialista letecké přepravy


Rozhovor:
Jana B. –  Disponentka leteckých a námořních přeprav


1. Jak vypadá běžný pracovní den disponenta? Co představuje Vaše denní náplň práce? 

Odpověď by byla více obsáhlá, alespoň se pokusím ve zkratce:


LETECKÝ IMPORT/NÁMOŘNÍ IMPORT:

·         Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí, kontrola dokladů k proclení

·         Založení složky pro daný případ přepravy, včetně všech potřebných dokumentů

·         U leteckých importních přeprav vyzvednutí dokumentů na letišti, následné clení

·         Avizace (informace o příchodu) leteckých zásilek zákazníků a domluva ohledně doručení zásilek k zákazníkovi, většinou požadují vykládková okna

·         Následné domlouvání s autodopravci

·         Zařízení/vystavení dodacích listů pro zákazníky

·         U námořních přeprav zajištění uvolnění kontejnerů z přístavu, zajištění přepravy z přístavy, nebo na terminále v Praze

·         Po obdržení nákladových faktur (letištní terminál, autodopravce, letecká společnost celní deklarace) přiřadit k uvedenému případu

·         Vystavení faktur a zaslání zákazníkovi


LETECKÝ EXPORT/ NÁMOŘNÍ EXPORT:

·        Na základě cenové nabídky od kolegů z oddělení pricing zařízení přepravy dle  požadavků zákazníka

·         Založení složky pro daný případ přepravy, včetně všech potřebných dokumentů

·         Vystavení potřebných dokladů k odeslání zásilky

·         Zajistit případné clení

·         Zajistit vyzvednutí u zákazníka následně podej na letišti/případně u námořních přeprav doručení na terminál

·         Neustálá komunikace se zákazníkem ohledně vyzvednutí zásilky a dalším postupu, případně sledování zásilky po celou dobu přepravy

·         Komunikace s autodopravcem ohledně doručení zásilky na letiště

·         V případě potřeby být fyzicky k dispozici při kontrole na letišti

·         Komunikace s příjemcem v destinaci ohledně zásilky

·         Případné zajištění další služeb v cílové destinaci (poplatky na místním letišti, clení, doručení do místa určení)


2. S jakými příjemnými a naopak nepříjemnými situacemi jste se na pozici disponenta střetla? 

Většinou se jedná o situace, které se nedají ovlivnit, zpoždění odletu, příletu, připlutí lodí, následné vysvětlování zákazníkům. Nicméně vše je o komunikaci ????

3. Co je potřebné ovládat na dané pozici? Jakými znalostmi by měl člověk disponovat? 

Jazykové znalosti
Znalosti INCONTERMS
Základní znalosti potřebných dokladů a termínů pro letecké a námořní přepravy (např. AWB, MAWB, IATA, Charter, konsolidace, LCL, FCL, BL, C.H., P.O.D.,  a mnoho dalších)

 

4. Pro jaký typ lidí je práce disponenta vhodná?

Pro člověka, který je schopný pracovat pod tlakem a v podstatě na denní bázi řešit velmi flexibilně nečekané zvraty.

5. Co máte na Vaší práci nejraději? 

Kolektiv je myslím nejdůležitější základ každé práce. Co se týče pracovní náplně jsou to různorodé situace, které Vás vyřešením posunou dál, ať už pracovně nebo duševně

 

Dáša Prišticová (Freight People, s.r.o.) | 02.03.2021