zpět na články pro uchazeče o práci

Co očekává zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání

Pro uchazeče o práci

Motivační dopis a životopis jsou klíčovými způsoby sebeprezentace a spolurozhodují o dalším průběhu výběrového řízení. Obecne vyžadují pečlivé textové i grafické zpracování, logickou návaznost a bezchybný jazykový projev. Motivační alias průvodní dopis vysvětluje Váš bližší zájem o danou pozici. Musí být přehledný, stručný a výstižný, vždy s odkazem na konkrétní firmu. Objasňuje, proč právě Vy jste vhodným kandidátem (možné uvést konkrétní příklady s odkazem na životopis), Vaši perspektivu pro nového zaměstnavatele.

Motivační dopis má zvýšit chuť získat hlubší informace o Vás. Ty zpřehlednuje profesní životopis alias Curriculum Vitae (CV) alias Resumé. Při psaní CV vsaďte na pravdivost a konkrétnost údajů. Každý strukturovaný životopis by měl (v bodech) obsahovat:

- osobní údaje (jméno, bydliště, kontaktní údaje)
- průbeh vzdělávání (chronologicky od nejvyššího, rok zahájení a ukončení, škola a studijní obor, získaná kvalifikace)
-  zaměstnání (chronologicky od posledního, měsíc/rok zahájení a ukončení, zaměstnavatel s uvedením oboru činnosti a pozice s pracovní náplní, odpovědností, případne úspěchy).
-  jazykové a počítacové znalosti
-  kurzy a další kvalifikaci související s požadovanou pozicí.

Jestliže se ucházíte o několik pozic s odlišnou pracovní náplní, snažte se vytvořit rozdílná CV se zdůrazněním těch (pravdivých!) sdělení o Vás, která odpovídají konkrétním požadavkům nabízeného místa.

Současné textové editory nabízejí nespočet grafických variací. Časté střídání styl a velikosti písma a používání výstřední grafiky však důvěru u potenciálního zaměstnavatele nevzbudí. Přesto je dobré odlišit se vlastním osobitým stylem CV od standardizovaných formátu dalších kandidátu, a zvýšit tím své šance v tvrdém konkurenčním boji na pracovním trhu.

PhDr. Daniela Čajánková (STIMUL - personální poradenství) | 12.06.2019