zpět na články pro uchazeče o práci

Absolventi na trhu práce

Pro uchazeče o práci

Úspešnost absolventu pri prvním hledání práce je znacne individuální. Ackoliv lze vývoj trhu do jisté míry predpovedet, uplatnitelnost absolventu závisí na celém komplexu – typ pozice, kvalifikace, osobnostní vlastnosti.

   

Z financního hlediska muže pro firmu absolvent predstavovat znacnou úsporu v oblasti mezd a danových odvodu. Stimulem jsou dotace od úradu práce na nove vzniklé absolventské pracovní místo. Za hlavní výhodu absolventu na trhu práce je považována nezatíženost kulturou a procesy predchozího zamestnavatele, dobrá výbava v IT a jazykové oblasti, pripravenost dále se vzdelávat. Cení se také inovativnost a nové teoretické znalosti. Mladí lidé jsou ze škol vybaveni schopnostmi vést projekty, koordinovat, prezentovat, lépe se orientují a komunikují v multikulturním prostredí, jsou asertivní. Jako nevýhody jsou pocitovány chybející pracovní návyky, casto nereálná výše požadované mzdy ve vztahu k efektivite nezkušeného cloveka a nižší loajalita k zamestnavateli.


Šance absolventu na trhu práce rostou s délkou, úrovní a typem pracovní zkušenosti získané již behem studia, byt ve vedlejším pracovním pomeru, nebo formou povinné odborné praxe. Ta umožnuje i plynulý prechod „praktikanta“ do zamestnaneckého pomeru a usnadnuje získání oné problematické první praxe.


Pracovní predpoklady lze rozdelit na odbornostní/profesní a univerzální/prenositelné, které zvyšují adaptabilitu a flexibilitu cloveka. Pro zamestnavatele z oblasti výroby, technických nebo úzce specializovaných pozic bývá duležitejší odborná príprava, pozice obchodní zase vyžadují specifické osobnostní vlastnosti. Pro menší firmy mohou být duležitejší spíše univerzální kompetence. Pracovníci mohou vykonávat vetší množství cinností, jsou všestranneji využitelní. Velké firmy naopak mívají propracovanou personální strategii vcetne „trainee programu“, jsou tedy lépe pripraveny na postupné zapracování absolventu.

PhDr. Daniela Čajánková (STIMUL - personální poradenství) | 12.06.2019