zpět na články pro uchazeče o práci

Na jaké testy můžete narazit při pohovoru

Pro uchazeče o práci

Součástí některých výběrových řízení mohou být i testy uchazečů. S jakými testy se můžete u pohovoru setkat?

Manuální testy

Setkat se s nimi můžete, když se ucházíte o práci ve výrobě. Je potřeba při nich něco složit, zašroubovat či třeba nacházet stejné prvky. Takových úkolů bývá více a dělají se na čas. Nedá se na ně příliš připravit, důležitá je zručnost a rychlost.

Testy obchodních dovedností

Čekají vás při nich prodejní scénky, v rámci kterých se budete snažit něco nabídnout a prodat svému protějšku. U takových testů přitom bývají přítomni nejen personalisté, ale také manažeři daného úseku.

Excelovské testy

Jestliže budete v práci potřebovat zvládat tabulky na jedničku, můžete očekávat i testování vašich schopností v Excelu. Připravte se zejména na tvorbu kontingenčních tabulek, hledání schovaných řádků, zvládání složitějších výpočtů a vzorečků apod.

IT testy

Je jasné, že pokud se hlásíte na některou pozici v IT, budoucí zaměstnavatel si vás důkladně proklepne. Budete tak muset třeba něco naprogramovat nebo si poradit s bugem, tedy chybou v softwaru. IT testy bývají samozřejmě přizpůsobeny pozici.

Testy z cizího jazyka

Někdy probíhají ústně v rámci pracovního pohovoru, někdy jsou ve formě písemného testu. To záleží na tom, jak budete používat jazyk v praxi – jestli budete psát hlavně nabídky, nebo budete muset s cizinci komunikovat spíše po telefonu.

Inteligenční testy

Jejich součástí jsou i IQ testy, ale bývají mnohem rozsáhlejší. Zkoumá se v nich to, jak si poradíte s psaným textem, jaké je vaše abstraktní myšlení, jak si rozumíte s čísly apod.

Psychometrické testy

Odhalují vaše měkké dovednosti (např. jak zvládáte pracovat v týmu, jak jste motivovaní, jaký je váš přístup k inovacím apod.) a měří váš výkon při určité činnosti. Často bývají součástí assessment center.

Randstad HR Solutions s.r.o. (Randstad HR Solutions s.r.o. - centrála) | 11.10.2021