zpět na články pro zaměstnavatele

TAKE OVER v podání ProJob!

Pro zaměstnavatele

Take over 

jako ideální řešení nejen dnešní doby

 

Se službou Take over se v dnešní době setkáváme čím dál častěji, nicméně je tato služba stále velkou neznámou, a to hlavně pro menší zaměstnavatele, tak si tuto službu trochu představme. 

 

Co je Take over a komu může pomoci? 


Take over neboli přezaměstnaní je služba, která zajišťuje převzetí současných agenturních zaměstnanců pod „novou“ personální agenturu. Pomoct může nejen velkým společnostem, které zaměstnávají stovky agenturních zaměstnanců, ale zároveň i klientům, kteří agenturní zaměstnávání právě „objevili“ a v neposlední řadě zaměstnancům, kteří jsou, bohužel ne pro všechny, srdcem agenturního zaměstnávání. 

 

Proč klienti využívají službu Take over? 

 

V rámci převzetí zaměstnanců z jiné agentury/současného dodavatele se služba zaměřuje na několik cílů. My jsme nyní vybrali tři primární cíle, které vycházejí z aktuální potřeby klientů, kteří tuto službu poptávají. 

 

Nejčastěji na první místo řadí klienti potřebu přenastavit spolupráci na legislativně správnou úroveň. Nedodržování legislativy, resp. Zákoníku práce – agenturní zaměstnávání bývá nejčastějším problémem paradoxně u velkých klientů, kteří zaměstnávají stovky agenturních pracovníků. Tito klienti si často ani neuvědomují, že jejich dodavatelé agenturních zaměstnanců „ohýbají“ zákoník za vidinou většího zisku a staví tak klienta z dlouhodobého pohledu mezi zaměstnavatele podporující šedou ekonomiku. 

 

Druhé místo patří často potřebě zlepšit servis ze strany agentur, který bývá velmi rozdílný díky strategii personálních agentur. Klienti často chybně spoléhají na celosvětové agentury, případně korporátní středoevropské agentury, ale zapomínají na neobratnost těchto agentur a prioritizaci klientů dle dosahované marže u jednotlivých klientů, tím pádem své služby často poskytují velmi rozdílně, a to i v rámci svých klientů, kteří spolu téměř sousedí. Po zkušenostech, které tito klienti získají, se poté obrací na mále či střední agentury, které mají lokální zásah, nastavenou vysokou péči o klienta bez rozdílu ziskovosti, protože každý klient je pro takovou společnost životně důležitý a hlavně jasnou strukturu, kdy je klient přímo napojen na vedení společnosti. 

 

K třetím cílům, které si klienti velmi často dávají, patří snížení nákladů na agenturní zaměstnance. Tento cíl si dávají pouze ti klienti, kteří mají spolupráci s agenturami nastavenou legislativně správně a nespolupracují s agenturami podporující šedou ekonomiku. Zde opět dochází, tak jako v případě druhého cíle, k přehodnocení spolupráce s korporátními agenturami, které díky svým strukturám nedokážou službu zajistit za příznivých podmínek. Menší agentura dokáže s marží pracovat daleko lépe, a to hlavně díky tomu, že neživí manažerské a ředitelské struktury, které ve většině případů ani nemají dosah na klienta, a tedy jejich přínos z pohledu z klienta není žádný.

 

Druhý a třetí cíl bývá velmi úzce propojen a klient se o možnosti tohoto propojení většinou dozvídá až při jednání s menšími agenturami, které jsou schopny velmi efektivně snížit náklad a zároveň zlepšit servis klientovi.

 

Ať už klienty volí jakoukoliv cestu, tak to vždy má pozitivní dopad nejen na ně, ale i na zaměstnance, kteří buď získají nediskriminační prostředí a srovnatelné podmínky s kmenovými zaměstnanci, anebo lepší péči ze strany agentury, které by měla být vždy na prvním místě! Všechny uvedené cíle také pozitivně ovlivňují fluktuaci zaměstnanců, kteří nabývají jistoty a stávají se o to loajálnější. 

 

Chcete-li se o této službě nebo jakékoliv jiné, kterou najdete na www.projobeu.com, dozvědět více, sledujte nás na LinkedIn a neváhejte nás kontaktovat na mailové info@projobeu.com nebo skrz soukromou zprávu na mém profilu.

  

                                                                                                          David Patočka

                                                                                                     Sales&Staffing Director

                                                                                                          ProJobEU s. r. o.

David Patočka (ProJobEU s.r.o.) | 22.09.2020