zpět na články pro zaměstnavatele

Chcete získat nejlepší zaměstnance? Přizpůsobte vaši nabídku jejich věku a životní situaci!

Pro zaměstnavatele

Pracovní trh se opět potýká s extrémním nedostatkem lidí, který se s vysokou pravděpodobností bude dále prohlubovat. Firmy, které nepůsobí v aktuálně nejžádanějších oborech a chtějí získat kvalitní lidi, se musí do své nabídky snažit promítnout to, o co uchazeči nejvíce stojí. A to se s jejich věkem mění.

V boji o talenty vyhrávají firmy, které svou nabídku dokáží přizpůsobit požadavkům uchazečů. Jak ale odhalil letošní průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, kritéria pro hodnocení atraktivity zaměstnavatele se u jednotlivých věkových skupin dost liší. Společnosti by tak při vytváření balíčku benefitů a výhod měly postupovat cíleně a s ohledem na to, co různé skupiny upřednostňují.

Mzda je důležitá, ale ne vždy na prvním místě

V rámci průzkumu hodnotili respondenti obecnou atraktivitu firmy jako zaměstnavatele a dále z hlediska 10 základních atributů, které lidé považují za důležité při hledání nové práce. 

Jak by se dalo předpokládat, atraktivní plat a benefity vnímá naprostá většina osob v celé populaci jako nejdůležitější kritérium. Na první příčku je umístilo 74 % dotazovaných. Jedinou výjimku představují vysokoškoláci v nejmladší věkové kategorii 18-24 let, kteří zajímavé finanční ohodnocení staví až na čtvrté místo (56 %). Tím nejzásadnějším kritériem je pro ně finanční zdraví zaměstnavatele (65 %), dále pak jistota práce (61 %) a příjemná pracovní atmosféra (58 %).  Poměrně vysoko hodnotí i možnost pracovat z domova (48 % oproti 40 % v rámci celé populace). 

S rostoucím věkem zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se však žebříček preferencí mění. Například ve věkové kategorii 25-44 let už vede finanční ohodnocení, za ním pak následuje příjemná pracovní atmosféra a finanční zdraví zaměstnavatele.

Středoškoláci chtějí budovat kariéru

Pro zaměstnance se střední školou ve věkové kategorii 18-24 let jsou těmi nejdůležitějšími kritérii atraktivní plat a benefity (71 %), těsně následované příjemnou pracovní atmosférou (70 %) a finančním zdravím zaměstnavatele (64 %). Tato skupina také nadstandardně hodnotí možnost kariérního posunu (63 % oproti 53 % v rámci celé populace), která je pro mladé zaměstnance se středoškolským vzděláním dokonce důležitější než jistota zaměstnání (62 % oproti 67 % v rámci celé populace).

O průzkumu Randstad Employer Brand Research (REBR):

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 21. v řadě a zahrnuje 6 493 firem a více než 190 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po čtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (64 %) a nezaměstnané (4 %) osoby, studenty (11 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy/muži v domácnosti (7 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25–44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 1. - 31. lednem 2021.

Randstad HR Solutions s.r.o. (Randstad HR Solutions s.r.o. - centrála) | 11.10.2021