zpět na články pro zaměstnavatele

Kvalifikovaní kandidáti upřednostňují zaměstnavatele s dobrou perspektivou

Pro zaměstnavatele

Pandemie značně změnila přístup lidí k výběru zaměstnavatele. Výsledky letošního průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research odhalily, že kvalifikovaní kandidáti firmy hodnotí i podle kritérií, na která dříve nekladli až takový důraz. Uchazeči teď začínají věnovat velkou pozornost tomu, jak je potenciální zaměstnavatel odolný vůči případnému omezování byznysu, i jakou má obor jeho podnikání perspektivu do budoucna.

Jaký obor považují Češi za nejatraktivnější?

Bez ohledu na vzdělání či věk se Češi svorně shodnou na tom, že první místo na pomyslném žebříčku atraktivity oborů již tradičně zaujímají informační technologie. Na dalších příčkách však došlo oproti předchozím rokům ke změně. Preference účastníků průzkumu se lišily i podle jejich vzdělání. Vysokoškoláci například na druhou pozici umístili farmaceutický průmysl a na třetí místo pak automobilový průmysl. Zaměstnanci se střední školou zase na druhé příčce vyměnili média za automobilový průmysl a na třetí podnikové služby za výrobu. Na opačný konec žebříčku staví obě skupiny obchod, logistiku, stavebnictví a bankovnictví. 


O průzkumu Randstad Employer Brand Research (REBR):

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 21. v řadě a zahrnuje 6 493 firem a více než 190 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po čtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (64 %) a nezaměstnané (4 %) osoby, studenty (11 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy/muži v domácnosti (7 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25–44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 1. - 31. lednem 2021.

Randstad HR Solutions s.r.o. (Randstad HR Solutions s.r.o. - centrála) | 11.10.2021